ECHOS ELECTRO CEUTICALS

Electro Ceuticals to szczególny rodzaj impulsów które znalazły już swoje uznanie w dziedzinie medycyny, fizykoterapii i kosmetyce.EC to bodziec mierzony w mikroamperach (50-500 mA) gdyż takie natężenie jest najbardziej zbliżone do procesu bioelektrycznego w tkance człowieka. Słuszność leczniczego wykorzystania EC potwierdza prawo Arndta – Schultza które mówi że słabe bodźce najbardziej stymulują procesy fizjologiczne.Doniesienia w piśmiennictwie światowym dowodzą skuteczności impulsów w leczeniu bólu, pobudzeniu procesów regeneracji tkanek, gojeniu się ran, owrzodzeń i wzrostu kości.

Jest kilka hipotez wyjaśniających efektywność EC

  1. Jak udowodniono procesy chorobowe zmieniają potencjał elektryczny uszkodzonych tkanek. W komórkach objętych procesem patologicznym (np. zapalnym) wzrasta opór elektryczny uniemożliwiający normalizację procesów metabolicznych komórki oraz jej regenerację. Impulsy elektryczne z tkanki nerwowej, których zadaniem jest harmonizowanie procesu regeneracji, po prostu nie docierają do chorobowo zmienionych tkanek. EM przywraca równowagę bioelektryczną uszkodzonych komórek, normalizując ruch jonów i rodników.
  2. Zauważono również że pod wpływem stymulacji EM komórek skóry szczura – ATP ( adenozynotrójfosforan) zwiększa się o 500 %. Wzrasta również synteza białek oraz aktywny transport aminokwasów. Stymulacji towarzyszą zjawiska elektrochemiczne, związane z elektrolizą, występującą podczas przepływu prądu przez elektrolity tkankowe.

PROCES: Na katodzie (–) powstają jony wodorotlenkowe  natomiast na anodzie (+) gromadzą się jony wodorowe. Naturalną odpowiedzią organizmu na przepływ prądu jest migracja tych jonów. Jony wodorowe będą dążyć ku elektrodzie o znaku przeciwnym do ich ładunku, czyli ku katodzie; jony wodorotlenkowe natomiast analogicznie ku anodzie.

 

Zgodnie z odkryciami Mitchella (nagroda Nobla), migracja jonów jest źródłem energii do resyntezy ATP. Wzmożona produkcja ATP stymuluje transport aminokwasów, przyspiesza wzrost syntezy protein, wspomaga proces regeneracji tkanek, a w konsekwencji wpływa na procesy odmładzające.

 

Co to jest ATP:

ATP – adenozynotrójfosforan (kwas adenozynotrójfosforowy)

Występuje we wszystkich rodzajach komórek i stanowi ich materiał energetyczny.
Należy do związków zwanych nukleotydami. Jest to nukleotyd składający się z: adeniny, cukru rybozy i trzech grup fosforanowych.

ATP powstaje przez przyłączenie grupy fosforanowej do związku zwanego adenozynodwufosforanem (ADP). Dokonuje się to podczas procesów utleniania cząsteczek substancji pokarmowych u roślin i zwierząt.  Procesy te są źródłem energii, która zostaje zmagazynowana w ATP w postaci wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych.
Energia jest uwalniana podczas hydrolizy ATP do ADP i wykorzystywana we wszystkich procesach wymagających jej dopływu:
– syntezie białek, tłuszczy, węglowodanów, kwasów nukleinowych i innych złożonych związków;
– transporcie substancji przez błony plazmatyczne;
– przewodzeniu impulsów nerwowych;
– skurczach włókien mięśniowych;
Cykl ATP / ADP jest podstawowym sposobem wymiany energii w układach biologicznych.

Umów się na zabieg

w naszym instytucie.

Zadzwoń 668 020 600

Cena

Odbierz 100 zł

Na swój pierwszy zabieg